Bidrag

Bidrag til Kirken

 

Den danske Kirke i Schweiz er stort set selvfinansierende og dens indtægter stammer fra bidrag og donationer fra menigheden, betaling for kirkelige handlinger, som ønskes afholdt uden for de ordinære gudstjenster, og endelig af de midler, der kommer ind ved afholdelse af forskellige arrangementer året igennem - blandt andet julestuer. Den danske Kirke i Schweiz er således helt afhængig af bidrag og støtte fra menigheden.

 

Bidrag til kirken kan indbetales på de girokort til postkonto 12-10950-6, som udsendes med kirkebladet. Man kan også kontakte menighedsrådets formand eller præst og få tilsendt et girokort.

Det er desuden muligt at betale direkte via e-banking:

 

Post Finance SA, 1200 Geneve

Navn: Eglise Danoise en Suisse

IBAN: CH71 0900 0000 1201 0950 6

SWIFT: POFICHBEXXX

 

Af økonomiske grunde er der brugerbtaling i Den danske Kirke i Schweiz:

 

 

Barnedåb i forbindelse med gudstjeneste

CHF 200

Barnedåb uden for gudstjeneste

CHF 400

Bisættelse / begravelse

CHF 400

Konfirmandundervisning

CHF 800

Velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

CHF 800