Menighedsråd og komitéer

Menighedsråd og kirkekomitéer

Menighedsrådet: Lars-Erich Stephansen, Berit Åsleff Jörg, Aino Askgaard, Ole Marqversen, Charlotte Glahn, Sofie H. Flensborg, Michala Chatel.

Den danske kirke i Schweiz er organisatorisk bygget op på den måde, at kirken bestyres af et menighedsråd i Genève, hvilket hænger sammen med, at kirken begyndte som Den danske Kirke i Genève. Menighedsrådet mødes cirka en gang om måneden. Referater fra møderne kan fås ved henvendelse til Menighedsrådets formand eller sekretær.

I byerne Bern, Basel, Zürich og Lausanne er der lokale kirkekomitéer med et til fire medlemmer, som tager sig af de praktiske forhold med at arrangere gudstjenester.

 

 

 

Menighedsrådet

 

Formand:

Ole Marqversen, tlf. +45 26 22 60 87

E-mail: ole@marqversen.net

Næstformand:

Sofie H. Flensborg, tlf. 078 898 27 39

E-mail: sofie.flensborg@wanadoo.fr

Kasserer:

Berit Åsleff Jörg, tlf.

E-mail: berit@bluewin.ch

 

 

 

Sekretær:

Lars-Erich Stephansen, tlf.022 798 8018 E-mail: dankirke@bluewin.ch

Julestue:

Aino Askgaard, tlf. 022 346 92 41

E-mail: ainoaskgaard@hotmail.com

Ekstern bogholder:

Christopher Cuche, tlf. 079 239 81 70

E-mail: christopher.cuche@gmail.com

 

 

 

Lotteri:

Michala Chatel, tlf. 079 539 07 40

E-mail: michalanyborg@gmail.com

Kommunikation:

Charlotte Glahn, tlf.

E-mail: c.a.e.glahn@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Lokale kirkekomitéer

 

 

 

 

Basel:

Mette Moser, tlf. 061 641 64 52

E-mail: moser-rosten@bluewin.ch

Zürich:

Kirsten Chvojka, tlf. 044 422 30 60

E-mail: kirsten.chvojka@ggaweb.ch

Bern:

Rikke Berger, tlf. 031 921 23 11

E-mail: rikke.dk@bluewin.ch

 

 

 

Lausanne-Montreux:

Annelise Lerche, tlf. 021 943 29 69

E-mail: aoilerche@gmail.com

Bitten Lotinga, tlf. 044 390 37 11

E-mail: lotinga@hotmail.ch

Kirsten Hübener-Sternberg,

tlf. 031 302 55 55

E-mail: huebener@bluewin.ch

 

 

 

 

Lene Eskemose, tlf. 044 380 14 44

E-mail: leskemose@hotmail.com

Karen Marie Schürch, tlf. 031 951 26 71

E-mail: eschuerch@mac.com