Kirkens landslotteri

Kirkens Landslotteri 2018


Udtrækning fandt sted 11/1 2019 kl. 11 på den danske FN-mission.


Menighedsrådet og kirkekomiteerne vil gerne benytte lejligheden til at takke alle sponsorer til lands-lotteriet og alle dem, der deltog ved at købe lodsedler. Landslotteriet er en vigtig indtægtskilde for Kirken, og vi håber I vil være med igen næste år.  Vinderne kan findes i listen nedenfor. Gevinsterne kan fås ved henvendelse til præsten.

12. januar 2018


Carsten Staur, ambassadør ved den danske FN-mission i Genève, foretog udtrækningen af kirkens landslotteri 2017 i overværelse af Dorit Konkolewsky og Lars-Erich Stephansen.

Kirkens Landslotteri 2017