Årsmøder

Der blev holdt behørigt afstand ved årsmødet, som traditionen tro blev indledt med en kort andagt.

INDKALDELSE


til

Årsmøde i Den Danske Kirke i Schweiz 

16 juni 2020 kl 19 i præstegården.

 

Vi starter med en kort gudstjenste, som efterfølges af selve årsmødet:

 

Dagsorden jfr. Vedtægter:


 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Præstens beretning
 • Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af revideret regnskab og budgetforslag
 • Indkomne forslag
 • Valg til menighedsrådet:
  • På valg:
   • Charlotte Glahn (modtager ikke genvalg)
   • Michala Nyborg (modtager ikke genvalg)
   • Berit Åsleff Jörg (modtager genvalg)
  • Forslag fra menighedsrådet
   • Berit Åsleff Jörg (modtager genvalg)
   • Lina Lernevall
   • Dorrit de Neergaard
   • Anita Hagen
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

 

Forslag der ønskes optaget på dagsordnen skal være formanden ihænde senest 7 dage før mødet.


 

Den varslede Visions samtale for kirken flyttes til årsmødet i 2021.For Menighedsrådet


 

            Ole Marqversen

Årsmødet er udsat på grund af coronaepidemien                                                         Menighedsrådet


Årsmøde og kirkedag i Bern

lørdag den 14. marts 2020

 

Årsmødet indledes med gudstjeneste kl. 11.00.

Efter gudstjenesten er der frokost i kirkens menighedslokaler à 15 CHF.

Efter frokosten er der årsmøde med følgende dagsorden, hvor vi vil beskæftige os med de formelle rammer omkring vores kirke:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Præstens beretning
 4. Kassererens beretning med fremlæggelse af revideret regnskab samt budgetforslag
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til menighedsrådet. På valg er:

               Charlotte Glahn (genopstiller ikke)

               Berit Åsleff Jörg

               Michala Nyborg (genopstiller ikke)

 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

 

Forslag til dagsordenen skal være menighedsrådet i hænde senest syv dage før mødet. Kandidater, der ønsker at opstille til menighedsrådet, bedes kontakte formanden. Se side 16.


På grund af vejarbejder afholdes såvel gudstjeneste som kirkedag i år i Gemeindehaus i Muri, Bern. Adressen er Thunstrasse 98, 3074 Muri.


Hvis man kommer med tog, skal man på banegården vælge udgangen mod Spitalgasse og krydse pladsen til varehuset Loeb. Her stiger man på Tram nr. 6 med retning mod Worb. Den afgår hvert 10. minut om lørdagen. Man står af ved det 6. stoppested ud for restaurant Sternen Muri. Man går forbi kirken, så ligger Gemeindehaus på højre hånd.


Efter årsmødet holder vi kirkedag:

– en visions- og inspirationsdag.

Menighedsrådet