Årsmøde 2020

INDKALDELSE til Årsmøde i Den Danske Kirke i Schweiz 

16 juni 2020 kl 19 i præstegården.

 

Vi starter med en kort andagt, som efterfølges af selve årsmødet:

 

Dagsorden jfr. Vedtægter:


 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Præstens beretning
 • Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af revideret regnskab og budgetforslag
 • Indkomne forslag
 • Valg til menighedsrådet:
  • På valg:
   • Charlotte Glahn (modtager ikke genvalg)
   • Michala Nyborg (modtager ikke genvalg)
   • Berit Åsleff Jörg (modtager genvalg)
  • Forslag fra menighedsrådet
   • Berit Åsleff Jörg (modtager genvalg)
   • Lina Lernevall
   • Dorrit de Neergaard
   • Anita Hagen
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

 

Forslag der ønskes optaget på dagsordnen skal være formanden ihænde senest 7 dage før mødet.

 

Den varslede Visions samtale for kirken flyttes til årsmødet i 2021.


For Menighedsrådet

 

Ole Marqversen