Økonomi

Barnedåb i forbindelse med gudstjeneste

CHF  200

Barnedåb uden for gudstjeneste

CHF  400

Bisættelse / begravelse

CHF  800

Konfirmandundervisning

CHF  800

Velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

CHF  800

Økonomi - Bidrag til Kirken


Den danske Kirke i Schweiz er stort set selvfinansierende og dens indtægter stammer fra bidrag og donationer fra menigheden, betaling for kirkelige handlinger, som ønskes afholdt udenfor de ordinære gudstjenster, og endelig af de midler, der kommer ind ved afholdelse af forskellige arrangementer året igennem - blandt andet julestuer. Den danske Kirke i Schweiz er således helt afhængig af bidrag og støtte fra menigheden. Det er også muligt at blive fritaget for kirkeskat i Danmark, hvis man i stedet betaler til Den danske kirke i Schweiz, se nedenfor.


Bidrag til kirken kan indbetales på de girokort til postkonto 12-10950-6, som udsendes med kirkebladet. Man kan også kontakte menighedsrådets formand eller præst og få tilsendt et girokort.

Det er dog foretrukket at betale direkte via e-banking:


Post Finance SA, 1200 Geneve

Navn: Eglise Danoise en Suisse

2, chemin Taverney, CH-1218 Grand-Saconnex

IBAN: CH71 0900 0000 1201 0950 6

SWIFT: POFICHBEXXX


Af økonomiske grunde er der brugerbetaling i Den danske Kirke i Schweiz:Kirkeskatten og statens økonomiske råderum


Når man betaler skat i Danmark og er medlem af folkekirken, betaler man også kirkeskat, selv om man bor i udlandet. Skatten går ikke til det sogn, som man kommer fra; for det får kun skatten fra de medlemmer, der faktisk har adresse i sognet. Pengene forsvinder dog ikke ud i den blå luft, men indgår i statens økonomiske råderum, hvor de går til de gode formål, som regeringen finder bedst.


Danske Sømands- og Udlandskirker er en del af Den danske Folkekirke og betjener som sådan danskere under ophold i udlandet, men den har separat økonomi og finansieres udelukkende ved frivillige bidrag og sponsorstøtte. Derfor er alle bidrag vigtige.


Hvis man nu synes, at ens kirkeskat i stedet burde gå til udlandskirken, hvor man bor, kan man få flyttet sin betaling af kirkeskat, så man i stedet betaler direkte i dette tilfælde til Den danske Kirke i Schweiz i stedet for kirkeskat i Danmark. Man mister ikke sit medlemskab af folkekirken, og man bevarer retten til kirkelig betjening i Danmark.


Hvis man i stedet vil betale til udlandskirken, skal man udfylde en blanket om fritagelse for betaling af kirkeskat. Den kan fås hos præsten eller downloades fra hjemmesiden i pdf-format. Præsten skal attestere den og vil sørge for, at den bliver sendt til de danske skattemyndigheder.

Kirkeskatten opkræves herefter af kirken, indtil man vender tilbage til Danmark. Ved underskriften forpligter man sig til at betale et minimums-beløb, der svarer til det, man skulle have betalt i kirkeskat, og menighe-den er pligtig til at opkræve pengene.


Når man rejser, skal man blot huske at meddele dette til præsten, som skal give de danske skattemyndigheder underretning om, at forpligtelsen til at betale er blevet overholdt.


Skulle det mod forventning ske, at forpligtelsen ikke bliver overholdt, har menigheden her pligt til at meddele det til de danske skattemyndigheder, som så opkræver den forfaldne kirkeskat med tilbagevirkende kraft.