Menighedsråd og komitéer

Menighedsråd og kirkekomitéer

Menighedsrådet: Bagest fra venstre: Lars Jensen, Berit Åsleff Jörg, Sofie H. Flensborg, Aino Askgaard, Ole Marq-versen. Forrest fra venstre Lina S.T. Lernevall, Anita Hagen, Dorrit de Neergaard.

Den danske kirke i Schweiz er organisatorisk bygget op på den måde, at kirken bestyres af et menighedsråd i Genève, hvilket hænger sammen med, at kirken begyndte som Den danske Kirke i Genève. Menighedsrådet mødes cirka en gang om måneden. Referater fra møderne kan fås ved henvendelse til Menighedsrådets formand eller sekretær.


I byerne Bern, Basel, Zürich og Lausanne er der lokale kirkekomitéer med et til fire medlemmer, som tager sig af de praktiske forhold med at arrangere gudstjenester.
Menighedsrådet


Formand:

Ole Marqversen, tlf. +45 26 22 60 87

E-mail: ole@marqversen.net

Næstformand:

Aino Askgaard, tlf. 022 346 92 41

E-mail: ainoaskgaard@hotmail.com

Kasserer:

Berit Åsleff Jörg, tlf. 079 703 75 38

E-mail: berit@bluewin.ch
Sekretær:

Lina S.T. Lernevall
E-mail: lina_lernevall@hotmail.com

Julemarked:

Aino Askgaard, tlf. 022 346 92 41

E-mail: ainoaskgaard@hotmail.com

Facebook:

Sofie H. Flensborg, Tlf: 078 898 27 39

E-mail: sofie.flensborg@wanadoo.fr
Lars Jensen
Tlf.: 075 411 47 57
E-mail: lkjcern@yahoo.com

Præstegård:
Dorrit de Neergaard
tlf.: 022 776 30 87
E-mail: dorrit.deneergaard@bluewin.ch

Anita Hagen
Tlf.: +41 77 482 05 81
E-mail: ahagen384@gmail.com


Lokale kirkekomitéer

Basel:

Mette Moser, tlf. 079 425 49 30

E-mail: moser-rosten@bluewin.ch

Zürich:

Lene Eskemose Tlf. 044 380 14 44
E-mail: leskemose@hotmail.com

Bern:

Rikke Berger, tlf. 031 921 23 11

E-mail: rikke.dk@bluewin.ch
Lausanne – Montreux
Dansk klub Romandie
Carmagnaule 1
1512 Chavannes sur Moudon

Christina Wetge Rauhut
Tlf.: 079 777 44 53
E-mail: ckorsgaard@gmail.com

Kirsten Hübener-Sternberg,

tlf. 031 302 55 55

E-mail: huebener@bluewin.ch

Karen Marie Schürch, tlf. 031 951 26 71

E-mail: eschuerch@mac.com