Præsten


Præsten kan kontaktes på e-mail: dankirke@bluewin.ch

eller telefon +41 76 372 63 87 eller evt. på fastnet: +41 22 798 80 18.

Præsten

Det er en stor glæde for mig og min mand, at vi d.1.september skal begynde som præstefolk for den danske menighed i Schweiz.


Jeg er 64 år og sognepræst (Kbf) i Hasseris Kirke i Aalborg Stift, hvor jeg har været i 15 år, men går som følge af ansættelsen i Schweiz på pension til maj.


Jeg har været sognepræst i 35 år, dog afbrudt af en periode på 7 år, hvor jeg var ansat på Præsternes Efteruddannelse, den obligatoriske efteruddannelse for præster og provster. Arbejdet her bestod i tilrettelæggelse af kurser, ledelse af dem og undervisning.


Mit første embede var i Kristrup ved Randers, hvor jeg var fra 1985 til 1991. Herefter var jeg 7 år i Vor Frue Kirke i Århus og efterfølgende på Præsternes Efteruddannelse indtil 2005, hvor jeg kom til Hasseris.


I årenes løb har jeg boet i Frankfurt, Rom og Princeton og har også været involveret i en del mellemkirkeligt arbejde.


Det almindelige præstearbejde har jeg altid sat stor pris på: Gudstjenester, kirkelige handlinger, sjælesorg og konfirmandundervisning. Men også studiekredsarbejde og foredragsarbejde har haft min store inter-esse. I over 20 år var jeg beskikket censor ved de teologiske fakulteter i Århus og København, ligesom jeg har holdt mange foredrag, skrevet artikler og prædikener til tidsskrifter, årbøger og aviser.


Min mand, Anders Bach Jensen, der er 69 år, er pensioneret rektor fra Hasseris Gymnasium. Han er cand.theol. og cand.mag. i religion, historie og oldtidskundskab og ordineret præst.


Anders har to voksne børn og 5 børnebørn. Jeg har en voksen datter.


Med forventning og glæde ser vi frem til at begynde som præstefolk i Schweiz.


Agnete Brink

Agnete Brink er præst i Den danske kirke i Schweiz