Søndagsskole for voksne

Søndagsskole for voksne

Fortællinger, analyser o.a.

I disse Corona-tider må også konfirmandundervisningen foregå via Skype. Undervisningen bestod primært i, at jeg genfortalte påskebegivenhederne og optakten dertil, hvorefter de hver for sig skulle løse en opgave ud fra Rem-brandts radering, som ses nedenfor. Arbejdet med det resulterede i nedenstående fortælling, som jeg gerne vil dele med alle, der er knyttet til Den danske Kirke i Schweiz.                                                               Lars-Erich Stephansen

Den hellige Trefoldighed