Hvad sker der

Gudstjenester

En kirkes første, største og fornemste aktivitet er den at holde gudstje-neste. Uden gudstjeneste ingen kirke. Det gælder også Den danske Kirke i Schweiz.


Vi holder 26-27 gudstjenester om året, fordelt mellem de større byer. I Genève er der 12 gudstjenester, i Zürich 5, i Basel 4, og Bern 3. Desuden har der i de senere år også været 2 gudstjenester i Châtel St. Denis, som ligger i nærheden af byerne, Lausanne, Vevey og Montreux.


Vi holder også bryllupper, det vil sige i Schweiz skal man på rådhuset først. Derefter kan man i kirken få det, der hedder kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab.     

Den danske kirke tilbyder konfirmationsforberedelse i Genève og Zürich. Vilkårene er anderledes end i Danmark, idet forberedelsen i hver by foregår på 7 lørdage eller søndage fra september til maj med 3 undervisningstimer hver gang. Det betyder, at undervisningen også er forbundet med noget hjemmearbejde. Der er planlagt en fælles konfirmandweekend den 17-18. november i præstegården.


Konfirmationerne finder sted i Genève, Zürich samt eventuelt også i Basel. De fleste af børnene bliver konfirmerede i Schweiz. En mindre del tager til Danmark for at blive konfirmeret i deres gamle hjemsogn.


Konfirmationerne i foråret 2020 er planlagt på følgende datoer: Genève lørdag den 9. maj kl. 11.00 og Zürich lørdag den 23. maj kl. 11.00.


Tilmelding til konfirmationsforberedelse 2019-20 finder sted ved den første gudstjeneste i september. Yderligere oplysninger kan fås hos præsten.

Præstegårdsaftener

Konfirmationsforberedelse

Præsten bor i en stor lejlighed på Chemin Taverney 2, 1218 Grand Saconnex. I daglig omtale kaldes den "præstegården". Her holdes der 3-4 gange om året præstegårdsaftener med indbudte foredrags-holdere, som holder et oplæg af kirkelig, kulturel eller politisk art. Desuden har disse aftener også den funktion at være ramme om et socialt samvær i dansk regi.


Til den sociale del hører en buffet, hvorfor man i forvejen hos præsten bedes tilmelde sig disse aftener.

Morgenkaffe i præstegården

Børneklub

Sankt Hans aften

Julestuer i Schweiz

Årsmøde og kirkedag

Litteraturklubben


En onsdag i hver måned fra september til juni er der kl. 10.00 morgenkaffe i præstegården. Det er uformelle møder, hvor vi diskuterer stort og småt fra vores hverdag. Desuden synger vi af højskolesangbogen nogle sange, som passer til årstiden.


Tilmelding er ikke nødvendig.

I Genève har kirken taget initiativ til en børneklub, som udmærker sig ved, at den er mere folkelig end kirkelig. Hensigten er den, at børn af danske forældre skal have mulighed for at færdes et sted, hvor der tales dansk, selv om børnene til daglig lever i et fransktalende miljø.


Nomalt mødes man i klubben én gang om måneden. Til de særlige begivenheder i klubben hører fastelavnsfesten, Sankt Hans aften og adventsgudstjensten med luciaoptog.


Nærmere oplysning kan fås hos Sine Woye, tlf. 078 911 3129 eller e-mail: sine.woye@bluewin.ch.

I Genève holder vi Sankt Hans aften i forbindelse med en weekend, der ligger så tæt som muligt på den 23. juni. Aftenen begynder med en gudstjeneste i det protestantiske kapel i Veyrier. Efter gudstjenesten kan der købes hotdogs, frikadeller, øl og vand. Der er snobrødsbagning og fiskedam for børnene. Når mørket falder på, tænder vi bålet og synger nogle gode danske sange. Vi får også en båltale. Det er en aften helt i pagt med de bedste danske traditioner.

I byerne Genève, Bern, Basel, Zürich og Lausanne holdes der jule-stuer, som giver et ganske pænt overskud til kirkens drift. De arrangeres af kirken eller af lokale danske foreninger, men der er altid tale om et samarbejde. I de fleste tilfælde begynder vi med en gudstjeneste, som ofte indledes med et luciaoptog.


Efter gudstjenesten er der julestue, hvor man kan købe mad og i øvrigt forsyne sig med danske varer i forskellige boder. Det er en meget hyggelig dag, hvor der kommer rigtig mange mennesker. Det kræver selvfølgelig en hel del forberedelse, så menighedsråd og kirkekomitéer tager meget gerne imod al den hjælp de kan få.   

Egentlig er der tale om to begivenheder, som er smeltet sam-men til én.


Vi begynder med en gudstjeneste. Derefter afholder vi  kirkens årsmøde (generalforsamling), hvor menighedsrådsformanden, præsten og kassereren aflægger beretninger om årets gang i kirken. I den forbindelse er der lejlighed til at drøfte kirkens forhold.


Efter en god frokost er der så kirkedag, hvor en indbudt gæst holder et foredrag om et aktuelt kirkeligt emne, hvilket som regel også gver anledning til en diskussion.   

Har du lyst til at læse?


Litteraturklubben mødes ca. fem aftener om året mellem september og maj på skift hos medlemmerne og diskuterer en bog, fortrinsvis dansk og nordisk litteratur. Andre gode forslag er meget velkomne.


Hvis du har lyst til at være med, så kontakt Dorrit de Neergaard på email: dorrit.deneergaard@bluewin.ch