Kirkens landslotteri

Kirkens Landslotteri 2019


Udtrækning fandt sted 10/1 2020 kl. 11 på den danske FN-mission.


Menighedsrådet og kirkekomiteerne vil gerne benytte lejligheden til at takke alle sponsorer til lands-lotteriet og alle dem, der deltog ved at købe lodsedler. Landslotteriet er en vigtig indtægtskilde for Kirken, og vi håber I vil være med igen næste år.  Vinderne kan findes i listen nedenfor. Gevinsterne kan fås ved henvendelse til præsten.

Gevinsterne blev uudtrukket af FN-ambassadør Morten Jespersen sammen med Michala Chatel fra menighedsrådet og Lars-Erich Stephansen, præsten

Double-click here to add your own text.