Forside

Links

Kommende

arrangementer

 

I stedet for de an-noncerede aktivi-teter vil vi forsøge at komme med nogle små pip her på hjemmesiden og på kirkens Facebook-gruppe

 

Maj


Lørdag   d. 2. kl. 11.00

Konfirmander i Genève


Søndag  d. 3. kl. 16.30

Sangeftermiddag hos Dorrit de Neergaard

(se omtale i kirkebladet s 25)


Søndag  d. 3. kl. 15-17

Børneklubbens sommerklub i Crans


Lørdag   d. 9. kl. 11.00

Konfirmation i Genève (Kirke oplyses senere)


Onsdag d. 13. kl. 10.00

Morgenkaffe i præste-gården


Lørdag   d. 16. kl. 11.00

Konfirmander i Zürich


Søndag  d. 17.    kl. 11.00 Gudstjeneste i Genève


Fredag   d. 22. kl. 11.00

Konfirmation i Basel (Niklauskapelle)


Lørdag   d. 23. kl. 11.00

Konfirmation i Zürich (Kirche Unterstrass)

 

Juni


Fredag   d. 5. kl. ? Grundlovsmøde. Nærmere detailler vil blive offentliggjort på konsulatets facebookside


Søndag  d. 14. kl. 15-17

Børneklubbens Skt. Hans -klub i Crans


Onsdag d. kl. 10.00

Morgenkaffe i præste-gården


Søndag  d. 21. kl. 17.00

Skt. Hans fest i Veyrier

Afskedsgudstjeneste med Birte og Lars-Erich Stephansen inden bålfesten


September


Fredag   d. 4. kl. 19.30

Gudstjeneste i Bern (konfirmandindskrivning)


Søndag  d. 6. kl. 16.00

Gudstjeneste i Zürich (konfirmandindskrivning)


Søndag  d. 13. kl. 16.00

Gudstjeneste i Basel (konfirmandindskrivning)


Onsdag d. 16. kl. 10.00

Morgenkaffe i præste-gården


Søndag  d. 20. kl. 11.00

Gudstjeneste i Genève

(konfirmandindskrivning)


Søndag  d. 27. 14.00

Under åben himmel

Støt kirken med din danske kirkeskat. Læs mere HER.

julestuerne

Tryk på formanden, læs og kommenter gerne hans og præs-tens skriftlige beret-ning. Årsregnskab og budget ligger der også til gennemsyn

Agnete Brink bliver den næste præst i Schweiz fra septem-ber 2020, jfr DSUK's hjemmeside: 

https://dsuk.dk/   - Tryk på foto og læs mere

Under åben himmel

Gudstjenesterne i Zürich finder de næste to år sted i Kirche Unterstrass, Turner-strasse 47, 8006 Zürich

AFLYSNINGER

 

Den danske Kirke i Schweiz aflyser fra dags dato alle arrangementer indtil videre for ligesom de øvrige kirker i Schweiz – og i Danmark – at støtte myndighedernes bestræbelser på at forsinke spredningen af COVID-19 / Coronavirus.

 

Til erstatning for det aflyste årsmøde lørdag den 14. marts, vil der blive indkaldt til et ekstraordinært årsmøde, når det igen kan anbefales, at vi mødes.

 

Man kan naturligvis stadig komme i kontakt med præsten.

 

Kirken vil forsøge at bistå særligt udsatte medlemmer, der måtte ønske hjælp til f.eks. indkøb af mad eller medicin. Hen-vendelse til præsten eller menigheds-rådsformand, så vil vi efter bedste evne forsøge at koordinere.

 

Præst Lars-Erich Stephansen, kan træffes på tlf. +41 76 372 63 83


Menighedsrådsformand Ole Marqversen, kan træffes på tlf. +45 26 22 60 87

  

Menighedsrådet

Man kan følge en gudstjeneste i Københavns Domkirke - www.domkirken.dk

Udenrigsministeriet i Danmark opfordrer danskere til at hjælpe hinanden verden over via Facebook 

https://www.facebook.com/groups/danskereglobalt

Snart påske


Som forberedelse til påsken har jeg sammen med konfirmanderne gen-nemgået Rembrandts radering: Lad de små børn komme til mig. Det kunne andre måske også have fornøjelse af. Så kan man trykke HER.                       L-E.S

Se nedenfor:


  • Påskedag
  • Langfredag
  • Palmesøndag
  • Snart påske - konfirmandundervisning
  • Opfordring fra udenrigsministeriet
  • Aflysninger - menighedsrådets beslutninger
  • Link til Gudstjeneste ved Københavns Domkirke
  • Kirche Unterstrass i Zürich

Præludium

Vores organist Takahiro Sasaki har indspillet Louis Couperins Pavanne. Jeg kan ikke få lov til at sætte den ind her; men man kan høre den på kirkens Facebook-side: 


https://www.facebook.com/groups/519782978131197/

Da Jesus blev salvet til konge

          - og/eller til sin død

Fortælling til Palmesøndag

Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig. Ps 22,2. Langfredag er smertens dag. Læs HER

Kristus er opstanden!

Læs HER om påskemorgen


......

.................................................................................................