Forside

Links

Kommende

arrangementer

 

I stedet for de an-noncerede aktivi-teter vil vi forsøge at komme med nogle små pip her på hjemmesiden og på kirkens Facebook-gruppe


Næste menigheds-rådsmøde afholdes via Skype torsdag den 27. maj, hvor der forhåbentlig er nyt om restriktion-erne.

 

Juni


Fredag   d. 5. kl. ? Grundlovsmøde. - AFLYST


Søndag  d. 14. kl. 15-17

Børneklubbens Skt. Hans -klub i Crans


Onsdag d. kl. 10.00

Morgenkaffe i præste-gården


Søndag  d. 21. kl. 17.00

Skt. Hans fest i Veyrier

Afskedsgudstjeneste med Birte og Lars-Erich Stephansen inden bålfesten


September


Fredag   d. 4. kl. 19.30

Gudstjeneste i Bern (konfirmandindskrivning)


Søndag  d. 6. kl. 16.00

Gudstjeneste i Zürich (konfirmandindskrivning)


Søndag  d. 13. kl. 16.00

Gudstjeneste i Basel (konfirmandindskrivning)


Onsdag d. 16. kl. 10.00

Morgenkaffe i præste-gården


Søndag  d. 20. kl. 11.00

Gudstjeneste i Genève

(konfirmandindskrivning)


Søndag  d. 27. 14.00

Under åben himmel

Støt kirken med din danske kirkeskat. Læs mere HER.

julestuerne

Tryk på formanden, læs og kommenter gerne hans og præs-tens skriftlige beret-ning. Årsregnskab og budget ligger der også til gennemsyn

Agnete Brink bliver den næste præst i Schweiz fra septem-ber 2020, jfr DSUK's hjemmeside: 

https://dsuk.dk/   - Tryk på foto og læs mere

Under åben himmel

Gudstjenesterne i Zürich finder de næste to år sted i Kirche Unterstrass, Turner-strasse 47, 8006 Zürich

COVID-19

 

Den danske Kirke i Schweiz støtter ligesom de øvrige kirker i Schweiz – og i Danmark – myndighedernes bestræbelser på at forsinke spredningen af COVID-19 / Coronavirus. På hjemmesiden kan man følge med i, hvilke arrangementer, der gennemføres elelr aflyses.


Man kan naturligvis stadig komme i kontakt med præsten.

 

Kirken vil forsøge at bistå særligt udsatte medlemmer, der måtte ønske hjælp til f.eks. indkøb af mad eller medicin. Henvendelse til præsten eller menighedsrådsformand, så vil vi efter bedste evne forsøge at koordinere.

 

Præst Lars-Erich Stephansen, kan træffes på tlf. +41 76 372 63 83


Menighedsrådsformand

Ole Marqversen, kan træffes på tlf. +45 26 22 60 87

  

Menighedsrådet

Man kan følge en gudstjeneste i Københavns Domkirke - www.domkirken.dk

Udenrigsministeriet i Danmark opfordrer danskere til at hjælpe hinanden verden over via Facebook 

https://www.facebook.com/groups/danskereglobalt

Gennemgang af Rembrandts rade-ring: Lad de små børn komme til mig.  HER

Se nedenfor:


  • Indkaldelse til udskudt årsmøde
  • I al sin glans nu stråler solen - det er pinse!
  • At være fjern for at være nær (Kristi Himmelfart)
  • Rembrandt: Lad de små børn komme til mig
  • Opfordring fra udenrigsministeriet
  • Aflysninger - menighedsrådets beslutninger
  • Link til Gudstjeneste ved Københavns Domkirke
  • Kirche Unterstrass i Zürich

Vælg selv en salme til dagen HER

At være fjern for at være nær


De godt to uger fra Kristi Himmel-fart over pinsen til Trinitatis hænger kirkeligt set sammen og handler om, at Gud for at kunne være os nær, samtidig må være fjern. Læs om det HER


Lyt også til "Du, som går ud fra den levende Gud" og "Kærligheds og sandheds ånd"

INDKALDELSE

til

årsmøde i Den Danske Kirke i Schweiz 

16 juni 2020 kl 19 i præstegården


Læs dagsordenen HER

Naturen holder pinsefest og solen danser pinsemorgen i Vendsyssel. Læs om, hvor vigtige vore sanser er som årsag til at Grundtvigs fantastiske pinsesalme er så fantastisk, som den er: I al sin glans nu stråler solen. Lyt også til den samt Brorsons: Kom regn af det høje, hvor der desværre kun er tre vers med.

......

.................................................................................................