Forside

Links

Kommende

arrangementer

 

September


Fredag   d. 4. kl. 19.30

Gudstjeneste i Bern (konfirmandindskrivning)


Lørdag d.5 kl. 14.00

Konfirmation i Wallisellen, Zürich


Søndag  d. 6. kl. 16.00

Gudstjeneste i Zürich (konfirmandindskrivning)


Søndag  d. 13. kl.

14.00 konfirmation i Riehen, Basel

Kl. 16.00 Gudstjeneste

s.st. (konfirmandind-

skrivning)


Kl.15-17 Børneklub-

ben. Klubstart.

(Kaffe i det fri–Signal de Bougny)


Onsdag d. 16. kl. 10 Morgenkaffe i præste-gården


Søndag  d. 20. kl. 11

Gudstjeneste og præsteindsættelse i

Commugny

(Se program)


Lørdag d. 26. kl. 11

Konfirmation i kirken på Bourg de four, Genève


Søndag  d. 27. 14.00

Under åben himmel

 – s.m. Børneklubben

(se kirkebladet s.20)


Oktober


Søndag d. 4. kl. 15-17

Børneklubben (Halloween Klub hos Birgitte i Crans)


Lørdag d. 10. kl. 11.00

Konfirmander i Genève


Onsdag d. 14 kl. 10.00

Morgenkaffe i præstegården


Søndag d. 18.kl. 11.00 Gudstjeneste i Genève


Søndag d. 25.kl. 14.00

Konfirmander i Zürich

                                    Kl. 16.00 Gudstjeneste i Zürich (evt. med spaghetti)


November


Tirsdag d. 3.kl. 19.30

Præstegårdsaften (se omtale s.11 i kirkebladet)


Onsdag d. 11. kl. 10

Morgenkaffe i Præstegården


Søndag d. 8. kl.15-17

Børneklubben (Forberedelse til Julestuen i

præstegården, Lucia)


Fredag d. 13. kl. 18-21

Lørdag d. 14. kl. 10-16

Fælleskirkelig jule-bazar i Zürich (se s. 21 i kirkebladet)


Lørdag d. 14.kl. 11

Konfirmandweekend i præstegården


Søndag d.15. kl. 11.00

Gudstjeneste i Genève (konfirmander medvirker)


Søndag d. 22. kl.11.00

Gudstjeneste og julestue i Coppet


December


Lørdag d. 5. kl. 18.30 Gudstjeneste og julestue i Bern


Søndag d. 6. kl. 15.00 Gudstjeneste og julestue i Zürich


Onsdag d. 9. kl. 10.00 Morgenkaffe i præstegården


Lørdag d. 12. kl. 13.00 Gudstjeneste og julestue i Riehen Dorf, Basel


Kl. 15-17 Børneklub

(Juleklub med julebag)


Søndag d. 13. kl.15.00 Julestue i Chavannes sur Moudon


Torsdag d. 24.kl. 14.30

Gudstjeneste i Genève

Støt kirken med din danske kirkeskat. Læs mere HER.

julestuerne

Tryk på formanden, læs og kommenter gerne hans og præs-tens skriftlige beret-ning. Årsregnskab og budget ligger der også til gennemsyn

Under åben himmel

Gudstjenesterne i Zürich finder de næste to år sted i Kirche Unterstrass, Turner-strasse 47, 8006 Zürich

COVID-19

 

Den danske Kirke i Schweiz støtter ligesom de øvrige kirker i Schweiz – og i Danmark – myndighedernes bestræbelser på at forsinke spredningen af COVID-19 / Coronavirus. På hjemmesiden kan man følge med i, hvilke arrange-menter, der gennemføres eller aflyses.


Man kan naturligvis stadig komme i kontakt med præsten.

 

Kirken vil forsøge at bistå særligt udsatte medlemmer, der måtte ønske hjælp til f.eks. indkøb af mad eller medicin. Henvendelse til præsten eller menighedsrådsformand, så vil vi efter bedste evne forsøge at koordinere.

 

Præsten kan træffes på tlf. +41 76 372 63 83


Menighedsrådsformand

Ole Marqversen, kan træffes på tlf. +45 26 22 60 87

  

Menighedsrådet

Man kan følge en gudstjeneste i Københavns Domkirke - www.domkirken.dk

Trinitatis, hvad er det? Er det medicin mod en mavetarm-forstyrrelse? Er det en kirke i København? Nej, det betyder treenighedsfest, trefoldighedsfest. En fest for et abstrakt, teologisk begreb om Gud, der er én Gud, men som fremtræder i tre forskellige personer. Det har jeg skrevet lidt om og lavet nogle billeder til, som I kan se HER

Gennemgang af Rembrandts rade-ring: Lad de små børn komme til mig.  HER

Se nedenfor:Læs præstens afskedsprædiken og takketale HER

Vælg selv en salme til dagen HER

Nyt menighedsråd.


Se navne og konstituering her

Læs referat af årsmøde HER

Se billeder fra af-skedsgudstjenesten og Skt Hans-festen i Veyrier

Det seneste kirke-blad er nu postet og lagt på hjemme-siden. Læs HER

......

.................................................................................................