Forside

Links

Kommende

arrangementer

 

September


Fredag   d. 4. kl. 19.30

Gudstjeneste i Bern (konfirmandindskrivning)


Søndag  d. 6. kl. 16.00

Gudstjeneste i Zürich (konfirmandindskrivning)


Søndag  d. 13. kl. 16.00

Gudstjeneste i Basel (konfirmandindskrivning)


Onsdag d. 16. kl. 10.00

Morgenkaffe i præste-gården


Søndag  d. 20. kl. 11.00

Gudstjeneste i Genève

(konfirmandindskrivning)


Søndag  d. 27. 14.00

Under åben himmel

Støt kirken med din danske kirkeskat. Læs mere HER.

julestuerne

Tryk på formanden, læs og kommenter gerne hans og præs-tens skriftlige beret-ning. Årsregnskab og budget ligger der også til gennemsyn

Agnete Brink bliver den næste præst i Schweiz fra septem-ber 2020, jfr DSUK's hjemmeside: 

https://dsuk.dk/   - Tryk på foto og læs mere

Under åben himmel

Gudstjenesterne i Zürich finder de næste to år sted i Kirche Unterstrass, Turner-strasse 47, 8006 Zürich

COVID-19

 

Den danske Kirke i Schweiz støtter ligesom de øvrige kirker i Schweiz – og i Danmark – myndighedernes bestræbelser på at forsinke spredningen af COVID-19 / Coronavirus. På hjemmesiden kan man følge med i, hvilke arrange-menter, der gennemføres eller aflyses.


Man kan naturligvis stadig komme i kontakt med præsten.

 

Kirken vil forsøge at bistå særligt udsatte medlemmer, der måtte ønske hjælp til f.eks. indkøb af mad eller medicin. Henvendelse til præsten eller menighedsrådsformand, så vil vi efter bedste evne forsøge at koordinere.

 

Præst Lars-Erich Stephansen, kan træffes på tlf. +41 76 372 63 83


Menighedsrådsformand

Ole Marqversen, kan træffes på tlf. +45 26 22 60 87

  

Menighedsrådet

Man kan følge en gudstjeneste i Københavns Domkirke - www.domkirken.dk

Gennemgang af Rembrandts rade-ring: Lad de små børn komme til mig.  HER

Se nedenfor:


  • Præsteindsættelse
  • Nyt menighedsråd
  • Referat af årsmøde
  • Hvad er Trinitatis for noget?
  • Rembrandt: Lad de små børn komme til mig
  • Aflysninger - menighedsrådets beslutninger
  • Link til Gudstjeneste ved Københavns Domkirke
  • Kirche Unterstrass i Zürich

Vælg selv en salme til dagen HER

Trinitatis, hvad er det? Er det medicin mod en mavetarm-forstyrrelse? Er det en kirke i København? Nej, det betyder treenighedsfest, trefoldighedsfest. En fest for et abstrakt, teologisk begreb om Gud, der er én Gud, men som fremtræder i tre forskellige personer. Det har jeg skrevet lidt om og lavet nogle billeder til, som I kan se HER

Nyt menighedsråd.


Se navne og konstituering her

Læs referat af årsmøde HER

Se billeder fra af-skedsgudstjenesten og Skt Hans-festen i Veyrier


Læs præstens afskedsprædiken og takketale HER

......

.................................................................................................